RAKITNICA - Bosnia And Herzegovina

Čovjek je porobljavajući prirodu zaboravio da mu je ona majka, a ne zla maćeha
None are more enslaved than those who falsely believe they are free ~ Goethe


Friday, November 02, 2012

Jedan je Bog Otac: Otkrivena tajna bosanskih stećaka, ko ih je napravio i zašto !

Kakvu nam to priču pričaju bosanki stećci?. Stoljećima nam svojim nemuštim jezikom govore vjeru onih koji ih podigoše a koju mi ne razumijemo.Ne razumijemo jer odmah pomislimo da sve znamo. A ne znamo, jer niko sve ne zna, inače ne bi bilo potrebe za drugima i njihovim postojanjem.
Otkako je nauka prvi put postavila pitanje ko je napravio tolike bosanske stećke ubjedljivog naučnog odgovora do sada nije bilo. Najopsežnije sistematsko istraživanje stećaka je koordinirao Šefik Bešlagić. Ipak, polazeći sa stanovišta dijalektičkog materijalizma, on nije ni mogao ništa reči o vjeri onih koji su podigli tolike stećke , jer dijalektički materijalizam ne priznaje primarnost duha nad materijom kamena. A stećke su očito podizali ljudi od duha.  Nakon rata godine 1992 pitanje stećaka je ostalo otvoreno radi prečih problema. U međuvremenu su o tom pitanju plasirana brojna naklapanja, od totalnih amatera pa do akademika. Ali, evo konačno bar dijela istine.Pod tačkom 3 donje reference se spominje koncept božije glave koju čine Otac, sin i duh sveti.

Na nekim stećcima ima i zapis: U ime oca, sina i duha svetog. Katolici dreknuše: Mi smo dakle podigli stećke. Pravoslavci također: Ne, mi smo ih podigli jer to piše na bosančici a ne na latinici!
Katolici su u povijesnim izvorima zvali bosanske heretike isključivo Patarenima a ne Bogumilima. Šta znači ta riječ? Postoje raznorazna tumačenja, ali za mene je Pataren samo onaj ko vjeruje da: sva tri duha Otac, Sin i duh Sveti, na kraju teku nazad Ocu. Zato je u svim historijskim izvorima od patarenske euharistije zabilježena samo i jedino molitva Oče naš. Nebeskog oca su podanici biblijskog faraona Ramzesa zvali RA, a samog faraona njegovim sinom. Otac se na latinskom jeziku kaže Pater, odatle oni koji vjeruju u njegovu duhovnu primarnost Patareni. Što se tiče pravoslavnih tvrdnji o porijeklu bosanskih stećaka , trebaju da pokažu samo jednu pravoslavnu ikonu iz 12tog a da ne govorim o jedanestom stoljeću (od kada potiću izvještaji o Bogumilima i Patarenima). Na stećcima nema ni jednog jedinog prikaza raspela, trojstva ili ikone. Dalje, srpski despot Stefan Lazarević načini godine 1411 genocid nad Srebreničanima sa kratkim obrazloženjem sačuvanim do danas u pisanim dokumentima: Bogomili su ( a ne pravoslavci su). Dijelom su kreatori stećaka očigledno imali neka zajednička učenja sa Bogomilima, te je moguće da je na njih primjenjena ova u tom slučaju korisna generalizacija kao o Bogumilima, jer je takve genocidne mjere pravoslavna crkva primjenjivala na Bogumile i ranije, pa dakle ima službeni motiv i opravdanje . Ah da, na taj genocid je svog vazala Stefana Lazarevića nahuškao tadašnji car svetog rimskog carstva Sigismund. Eto dakle i katolika u toj raboti, ako ih već nema pod srednjovjekovnim stećcima. Naravno nije to katolicima jedini genocid u Bosni. Bilo ih je ukupno 14, ali se to tada zvalo bogougodnim krstaškim ratom. Godine 1208 dođoše u Bosnu papni specijalci za borbu protiv patarena, franjevci iz Orvieta u Italiji. Sveti Franjo je kako znate potamanio patarine u Orvietu, ali je imao zemaljske pomagače. Priča da mu je Isus sa neba rekao da obnovi crkvu su crkvene bajkice za predškolski uzrast. Tamanjenje patarina u obližnjem Orvietu je bilo condicio sine qua non opstanka papinstva u krizi i feudalne strukture koja ga je iznjedrila. O protjerivanju patarena iz okoline Zadra godine 1198 vidi izvor: T. Smičiklas, diplomatski zbornik II strana 296 i III strane 187-188. Tu su prvi put spomenuti patareni na ovoj strani Jadrana. O krstaškom pokolju građana Zadra koji je usljedio godine 1202 radi navodne hereze, historijskih izvora ima bezbroj.
Sami patareni u historijskim izvorima osuđuju sve pape i patrijarhe nakon nikejskog koncila godine 325, a crkvu rimsku nazivaju idolopokloničkom ! Eto toliko o kvazi tezama da su stećke u brdima i bespućima bosankim podigli pravoslavaci i katolici, a ne izbjegli patareni. U Nikeji je prvi put Isus teološki izjednačen sa Bogom Ocem. Eto zašto patareni kasnije ne priznaju one koji su da bi to uradili ekskomunicirali Ariana.

Evo malo citata i rasprava iz Biblije:
Is Jesus His own Father? Was Jesus praying to Himself in the Garden of Gethsemane?
Jesus answered: "Don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'?

Ili ovaj o odnosu Krista sa Bogom Ocem:
He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities; all things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the body, the church.

For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one." (I John 5:7)NKJV
There's nothing in the Greek texts that suggests that God is three. (1 John 5:7 is not found in any Greek manuscript earlier than the 11th century, and in that one, it's scribbled in the margin, not part of the text. It wasn't until the 15th century that anyone included it in the text of a Greek manuscript. It's also not found in any of the early Latin translations. It was added to late medieval Latin translations. None of the early Christians ever quoted it, even during the controversy between Trinitarianism, Arianism and Oneness. Even Trinitarian scholars reject 1 John 5:7 as a fraud.)

The Greek, like the English, states clearly that ALL the fullness of the Godhead dwells bodily in Jesus. (Col. 2:9) In other words, Jesus isn't a person in the Godhead, but rather, the Godhead is in Jesus. That contradicts Trinitarian teaching about Jesus as one of the three distinct persons.
English Bible translations still support Oneness unequivocally, and do not support Trinitarianism.

Ako ste se ikad pitali zašto u heretičkoj Bosni nije bilo tijela to jest matrijalne, ljudskom rukom zidane crkve, to je zato jer je sva slava oduvijek pripadala samo Bogu Ocu,  glavi a ne tijelu. Modalisti odnosno NeoSabelijanci su detektovani u Milanu u vrijeme raskola tijela crkve na Istočnu i Zapadnu godine 1054. Formalni povod raskolu su bile filioque. Ortodoksni teolozi su odbacili dodatak filioque i osporavanje izvornosti Boga Oca. Neki pak, kao Teofilakt Ohridski ne. Kad bi bog bio triun onda je to vrlo blizu jevrejskom monoteizmu, kojega se je kršćanstvo oslobodilo do pobune Bar Kohbe 135 godine. Ako je bog triličan odnosno tri persone to je dosta blizu i prihvatljico paganskom shvatanju. Ali modalizam je pomirenje tih krajnosti  i zato je Sabellianovo učenje smetalo ostalim učenjima

The claim by Weber, that the Bogomili rejected the Old Testament other than the Psalter and the Prophetical books, appears to be based on Euthymius (PG, Vol. cxxx) (see also Powicke, op. cit.) where there are 52 heads of belief, the main listed by Powicke and summarised as follows.
1.    The rejection of the Mosaic books.
2.    Christ's history was symbolic of a higher knowledge.
3.    They taught a Sabellian concept of the Godhead saying that all three names of the Father, Son and Holy Spirit apply to the Father. In the end all three spirits having done their work will flow back to the Father. (The concept of all flowing to the Father is not just confined to a Trinity as Euthymius would assert from the concept of the union of the host).
4.    The Satanic creation was extended to the law which begat sin. God intervened in the world and despatched the Archangel Michael as the logos which became Jesus Christ.
5.    The Holy Spirit was held to be only in the elect (which they equated with the Bogomili).
6.    The elect cannot die.
7.    The temples of the Church were the temples of demons but they permitted worship there out of expediency.
8.    They are alleged to have held that John the Baptist was a servant of the Jewish God Satanel.

According to Epiphanius of Salamis, Sabellius used the sun’s characteristics as an analogy of God’s nature. Just as the sun has "three powers" (warmth, light, and circular form), so God has three aspects: the warming power answers to the Holy Spirit; the illuminating power, to the Son; and the form or figure, to the Father.  
Source: Von Mosheim, J. L., Historical Commentaries on the State of Christianity During the First Three Hundred and Twenty-Five Years from the Christian Era, Wipf & Stock Publishers, 2006, p220

Question: "What is the Godhead?" The concept of the Godhead is that God is one yet God is three. How can this be?

Question: "What is perichoresis?" The word “perichoresis” comes from two Greek words, peri, which means “around” and chorea, which means “dance.” Perichoresis is a theological term referring to the mutual indwelling and intersecting of the three persons of the Godhead

Paulicians declared cross and church to be alien to the Godhead. Church is only gathering of believers.
Postoji li sličnost u izgovoru između riječi choresis i heresis? Velika. Tako su u ušima protivnika oni koji plešući bogu u slavu izmjenjujućeg trojstva na kraju postali heretici.

Likovnu predstavu sunca u ovoj ili onoj formi viđamo gotovo na svakom oslikanom stećku, ali ima li i bar jedna predstava slavljenja božije glave da se zna da je upravo riječ o neoSabelijancima ,a ne o katolicima ili pravoslavcima ?. Ima, pogledajte u dvorištvu zemaljskog muzeja u Sarajevu stećak: Sa jedne strane Horoz na kapiji (očita simbolična predstava jutarnjeg sunca) ana drugoj strani stećka doslovno slavljenje Božije glave. Na fenomalnom stećku sa Pala možete vidjeti još i nesimboličku formu Očevu: Lukove koje tokom godine Sunce opisuje na nebu. Naravno, i svaka dvostruka spirala prikazana na stećcima je oblik projekcije kretanja sunca na zemlji

 "U Pivi je bilo rasprostrto bogomilstvo, i za ovo su dokazi mnogobrojna mramorja, ali je svaki spomen u narodu o bogomilima izgubljen" Izvor: Rus Pavle Rovinski , Černogorija, knj. II, str. 103
Bogomili dakle mogu biti odabrani (electi) krstajni a takav naziv ako je uopšte i postojao se sigurno nije mogao odnositi na krstjansku zajednicu u cjelini, jer očito nisu mogli svi biti izabrani. Da se malo našalimo, danas u BiH ima toliko izabranih u općinska vijeća da mi se čini da ipak nisam u pravu.
Odkad potiču ovakva učenja, da prostiš? Nedvojbeno od prije kanonizacije kršćanstva godine 325. Zato tvorci stećaka ne zovu sebe po Isusu iz Nazareta nazarećanima, ne zovu sami sebe ni Bogumilima, nego samo krstjanima. Htjeli mi to ili ne trinitarijarizam koji se nakon tog datuma godine 325 naziva kršćanstvom je prije paganstvo primjereno službenoj vjeri Rima nego istinskom kršćanstvu. A Jevreji Nazarećani iz Isusuvog doba?
Pa nakon kanonizacije jevanđelja oko godine 100, na  historijskog pozornici nestaje i njih ! Ovo što je preostalo kao službeno kršćanstvo je sinkretizam svega i svačega. One koji su razumno ukazivali na logičke probleme takvog pristupa su jednostavno iskorijenili ognjem i mačem u nedostatku ubjedljivih argumenata. DIvno je to logičke probleme u vlastitoj konstrukciji nazivati herezom. Na kraju iskreno očekujem da bih radi ovakvih svojih stavova od onih koji imaju svoja mišljenja mogao biti razapet, ali nadam se ipak ne spaljen i mučen ili raščerečen.

 Ah da, a ko su bili Katari? Pa Katari su pomalo drugačijeg kova, ja bih ih nazavo NeoArijancima.
The Arian concept of Christ is that the Son of God did not always exist, but was created by—and is therefore distinct from—God the Father. And therefore Christ is not God !
Isus je stvoren, tvrdio je Arius. Kakva je razlika između toga, neosabelijanskog učenja i biblijskog citata da se je Isus nakon raspeća završetkom svoje misije vratio svom Ocu ? Nikakva, baš nikakva. Izvor:
G. Zanella, Itinerariereticali: Patari e Catari tra Rimini e Verona
«A partir du XIII e siècle, la question est très nette. Sont des cathari les hérétiques dont parlent auteurs ou inquisiteurs lombards, des patarini les memes hérétiques dont parle le reste de l'Italie, qu'ils soient dans le pays ou en Bosnie».
«Belasmagra è evidentemente uno dei tanti soprannomi che usavano assumere questi Patareni»

A ko su bili Unitarijanci? Pa njhova pojava u 16tom stoljeću je plod reformacije katoličke crkve. Ko je najpoznatiji Unitarijanac? Sir Isac Newton. Čuli ste za njega i jedan zakon gravitacije. Šta, zar je prije Newtona bilo više zakona gravitacije? Da tri Keplorova zakona, koje je on objedinio u jedan jedini. Baš onaj koji ste učili u osnovnoj školi. Eto kako je učenje o jednom zakonu koji se manifestuje preko tri a obuhvata Sunce , Zemlju planete i njihove putanje i naučno dokazano. Prvi put u istoriji. I koje je učenje dovelo do toga.

God revealed Himself as a Father in the work of creation, as a Son in the work of redemption, and as a Spirit in the work of sanctification in our hearts.
One is God, and so the Trinity concept was denied.
  Jedina razlika između trinitarijanaca i Sabelijanaca je da li i za Boga postoji vrijeme ? Vrijeme je nova dimenzija, pa je Sabelijansko učenje o Bogu savršenije. ALi i druga strana ima argumente: Ko upravlja tim vremenom? Neki bi ovaj prigovor nazvali sofizmom tipa može li Bog stvoriti kamen kojeg ni sam ne može podići? Drugi su pak krajnje ozbiljni i uporni u njegovom isticanju. Ako vas interesuje NeoSabelijansko stanje stvari sa godinom 2002 pogledajte ovdje.

Posebno me interesuje titular sa nadgrobne ploče posljednje bosanske kraljice: od svetog SABE(lliana) ?

I na kraju, stvarno zašto Bog Otac ne radi Nedeljom, pa onda ni mi zapadnjaci ? 
The Bogomili held to the Sabellian Trinity, rejected the eucharist, and substituted for baptism with water a ritual of prayer and the imposition of hands. The worship of images and the use of the cross were discarded.  
Some old eastern churches calls Jesus Lord of Sabath.
The synods of Constantinople in 1316 and 1325 again condemned the sect.

Zato dakle jer ni Isus nije znao za Nedelju nego za neradni Sabat (u prevodu subotu). Odatle se vidi starost učenja bosankih heretika. Sami svoje učenje nazivaju apostolskim a ne crkvenim. Na engleskom se  nedelja kaže Sunday, odnosno sunčev dan. Dan kada se slavi sunce. Od godine 321 i prihvaćanja kršćanstva kao zvanične rimske vjere. Nadam se da vas je ovo uvjerilo u koncept koji je tada preovladao prilikom obračuna sa navodnim hereticima: Pobij ih i uzmi im sve. Pa i praznike. I na kraju se upitajmo o svom vlastitom odnosu prema vlastiom kulturnom nasljeđu. U istom zemljaskom muzeju u Sarajevu se nalazi posebna soba sa jevrejskom Hagadom (Haggadah) heretičkim jevrejskim molitvenikom, kažu najljepši od svega takvih nekoliko. Sa posebnim tretmanom koji objektivno i zaslužuje. Ali zašto ga i stećci ne zaslužuju nije nikom jasno. nadati se je boljem u narednoj godini pred nama. Kao i odgovoru zašto su BiH i zemaljski muzej vodeće stjecište svakojake hereze na tlu Evrope. I ktomu još zamanadaljenih vrata za svijet koji čezne upravo za takvim senzacijama !!


 

Monday, October 15, 2012

Jesen, Volujak i Zelengora


Tragom karavanske ekspedicije dr. Josipa Poljaka iz Zagreba iz godine 1929, krenusmo jesenas njegovim stopama po Volujku. Te godine bijaše proglašena kraljevina Jugoslavija a za vrijeme prolaska karavana  još uvijek je formalno bila kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca (slika ispod).

Razlike su nakon 83 prohujale godine sljedeće: Nema žandarmerijske stanice iz koje je on krenuo preko Lebršnika. Nema ni brojnih konja na ispaši u Marcelovom dolu a  bogami ni divokoza. Konje smo zato glumili mi, jer ih nismo mogli koristili kao dr Poljak. Nismo ispekli ni janje na Trnovačkom jezeru ! Eh, u ta doba se išlo preko  Studenca po hljeb sa druge strane Volujka !, dakle štedljivost sa ugljikohidratima al zato narod nije znao šta je to šećerna bolest, a bar je šećera dovoljno imao. Dvano smo na to zaboravili, pa vas podsjećam.
A čega još uvijek ima: Zapanjujuće ljepote gledajući Trnovačko jezero i okolinu sa Studenaca na 2200 mnm, i kiše koja nas dohvati na silasku. Te pokoja fotografija u boji dole ispod, jer godine 1929 planinari nisu fotografirali u boji. Od imena učesnika dozvolite da radi urođene skromnosti istaknemo samo jedno: dr. Ćustovića. Jer i mi doktora za trku imamo.
Sutradan obiđosmo i Zelengoru, područje jezera Gornje i Donje bare, te Planinicu, Ardov i prevoj Dobru.
I ponovo doživjesmo rijetko viđene ljepote.Ako vam ove slike najbolje ne govore kako smo se osjećali dozvolite da bar približno opišem: Ni na nebu ni na zemlji !
A prije 83 godine ovako se razmišljalo i planinarilo:
Stariji se planinar može zgodno da posluži jahaćim konjem, da štedi sebe i svoje srce. Velika gospoda činila su to odavno, i ako nisu bili stari. Tako se i saksonski kralj penjao na Biokovo. Moj mili i štovani saputnik g.prof.dr K.Bošnjak mnogo je praktičniji od mene. Kad smo 1929. išli na veliku turu od Kalinovika do Nikšića, uzeo je za sebe osedlanog konja, pa je cijelim putem jahao, gde god se moglo. Kad smo na tome putu od Čemerna trebali da pređemo Volujak, 900 m nizbrdo, moj dobri saputnik i iskreni prijatelj dr J.Poljak, zabrinuo se za mene, da će mi teško biti, pa mi doveo osedlanog konja i zapovedajući mi rekao: „Konj je plaćen, ded uzjaši, ovuda Ti ne dam da ideš pješice, jer može biti mnogo za Tebe“. Morao sam poslušati, kad vidim da mi dobro želi. I nisam se pokajao, jer sam ja kao starac od 70 godina lakše izašao na Volujak, nego mlad konj poda mnom. Konj se i uznojio i umorio i zaduvao, a ja ni brige, kao tić.

A ovoj planini je i ime najvišeg vrha sporno. Mi smo ovom prilikom popeli neosporno najviši vrh Volujka Studenac 2294mnm. A  VLasulja? E pa stručnjaci kažu da su ovdje dvije planine zbijene u jednu i da je vrh Vlasulja najviši vrh masiva ali susjedne planine Vlasulje
, analogno komšiji preko kanjona Suhe Magliću, Posljedice? Studenac je onda treći ili četvrti vrh neke planine po visini u BiH. A tako je zaboravljen.
Na slici ispod je strelicama objašnjeno odakle smo traverzalno stigli do Trnovačkog jezera.
 
Naravno karte, kompas, GPS i ostala pomagala nismo imali na ovom remakeu. A bogami ni vodiča, pa će vas ove slike ako ništa drugo voditi ako bogda i vi jednog lijepog dana krenete našim stopama. 


Zelengora Gornje bare i Ardov, u pozadini Volujak: Badanj, Studenac i Lice

Monday, August 27, 2012

Lučke kolibe na Zelengori 30 godina kasnije

Iz knjige planinara i fotografa Uzeira Beširovića, skrećem pažnju na dvije neponovljive fotografije. Prva je Lučke kolibe ,te slika sa konjima sa obližnjeg lokaliteta Ljubin grob, ispod Orufe. Sve dok čovjek pažljivo ne pročita njegovu knjigu monografiju, čak i ako mu je poznat sadržaj o kojem Beširović piše i slika, sa ove vremenske distance ne može jednostavno da shvati svu snagu destrukcije prirode u BiH u posljednjih 30 godina. Ne samo promjena koje vrijeme neminovno nosi. Naime, obje su slike neponovljive, od 50 i više koliba u Lučkim kolibama sada ima 5, od jezera sa plovećim ostrvom je ostala samo lokva na putu brzog nestanka. Sa druge strane, ovoliko konja i hiljada ovaca danas ima još samo na (foto) papiru. Usporedbe sa trenutnom situacijom pokazuju stravično uništavanje prirodnih i kulturnih resursa radi podizanja puteva i brana, vodovoda, iz nemara, iz čiste objesti, od posljedica rata, krađe, neizanteresovansti, itd. Ne računajući tu razorne klimatske promjene, čiji će rezultati tek uslijediti ! Lučke se kolibe inače nalaze u nacionalnom parku Zelengora, a šta bi bilo da se ne nalaze ??
O nepovratno razorenim ljudskim dušama neću ni govoriti. Za njima možemo samo plakati.
Lučke kolibe 1982, foto Uzeir Beširović

Na Zelengori ima jezero kažu,
očima smo ga vidjeli
Gdje su glasovi znani i neznani? 
Kuda su, kako su nestali..
Na Zelengori ima jezero vajno,
putevi mu bjelinom zavijani

-Jure Kaštelan: Jezero na Zelengori

Od ove godine, 40 godina nakon prvog zimskog uspona na najviši vrh Zelengore Bregoč (slika gore), opet mu puteve bjelinom zavijane možete vidjeti. Očima svojim.
 Lučke kolibe godine 1965, u pozadini vrh Košuta,  foto Uzeir Beširović

U bitki na Sutjesci prva proleterska divizija je sa Milinklada izbila na Lučke kolibe 8. Juna 1943. Koča Popović je došao na originalnu ideju da diviziju ‘provuče’ besputicom ispod stjena Lastve i Ozrena, prema Krekovima, pored Košura, posjednutog jakim snagama 118. nemačke divizije, a onda preko Hrčavke na Lučke kolibe.
"U jednom momentu pojavi se grupa bombardera i otpoče da spušta bombu za bombom, tačno po rejonu našeg razmještaja. Dim izmiješan sa ljutim zadahom baruta i kiselim mirisom zguljenog drveća obavi čitavu šumu. Bombe padaju oko nas, geleri sjeku granje. Zemlja, kamenje i granje čitavog me zasuše. Od zvuka avio-motora i eksplozije bombi ništa ne čujem. Dok avio-nalet prođe, u neposrednoj blizini čujem jauk.  "

Pjesnik Vladimir Nazor je među posljednjim partizanima stigao na Lučke kolibe dana 10 juna 1943. Centralna bolnica nije nikada stigla.Odlučna odbrana je bila na obližnjem LJubinom grobu,  dok iz obruča ne prođe Vrhovni štab. Da ovo nije filmski scenarij , evo i broja poginulih partizana na Sutjesci. na slici ispod Posebno su stradale dalmatinske i banijske brigade a sve su brigade procentualno imale ogromne žrtve.

Godine 1959 markirana je planinarska staza od Tjentišta preko Lučkih koliba do Konjskih voda i Treskavice. Te markacije više ni nema radi zuba vremena, ali i danas postoje ljudi koji su pješke planinarili od Durmitora do Sarajeva. A historiju nikada ne trebamo poistovjećivati sa histerijom, mada se oni u BiH radi velike sličnosti u izgovoru često pobrkaju.
Arhaični krajolici sa druge strane rijeke Sutjeske,
dole ispod pejsaž Kozijih staza sa Ljubina groba, foto Beširović
Kozije staze,  Foto M. Gomez

Wednesday, August 22, 2012

Obalj, Volujak, Bjelašnica, Rakitnica

Piramida Oblja (čija je strana prema kanjonu Rakitnice erodirana) još uvijek čeka da bude otkrivena,  i to na teritoriji stranke za BiH ! Koliko je ljudi potrebno da podigne ovakvu piramidu visoku 500 metara ne znam, ali znam da bez agilne stranke ništa ne može biti iskonstruisano. Ako bih još pokazao slike kolosalnih kosih kamenih ploha na Visočici na drugoj strani Rakitnice (testno mjesto za izgradnju ove piramide), mogao bih biti i tužen radi plagijata i nedozvoljene upotrebe zaštićenog imena ! Do pune medijske ekploatacije za predstojeće parlamentarne izbore 2014 je nazovimo samo znakovito Zelena piramida. U koju su se(be) ugradili mnogi.


Kanjon Rakitnice na potezu Lučila - most za Višnjevlje

Da sve ovo vidite preduslov je samo da imate dvije noge (po mogućnosti ne iste), ali ne obavezno !