RAKITNICA - Bosnia And Herzegovina

Čovjek je porobljavajući prirodu zaboravio da mu je ona majka, a ne zla maćeha
None are more enslaved than those who falsely believe they are free ~ Goethe


Thursday, March 10, 2011

2011. je međunarodna godina šuma !Kako se ovaj odnos čovjeka prema šumi, neraskidiv od njegovog postanka, obilježava u BiH? Sječom šume,naravno.


Kako Ujedinjene nacije razmišljaju o šumama pogledajte ovaj video.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home