RAKITNICA - Bosnia And Herzegovina

Čovjek je porobljavajući prirodu zaboravio da mu je ona majka, a ne zla maćeha
None are more enslaved than those who falsely believe they are free ~ Goethe


Tuesday, March 15, 2011

Blizanci: Džamija i Lisac, Zelena glava i Otiš

12.03: Između linije vrhova Lisca i Džamije se krije 1 km duboki kanjon Rakitnice

0 Comments:

Post a Comment

<< Home