RAKITNICA - Bosnia And Herzegovina

Čovjek je porobljavajući prirodu zaboravio da mu je ona majka, a ne zla maćeha
None are more enslaved than those who falsely believe they are free ~ Goethe


Friday, June 17, 2011

Zaštitimo Treskavicu . Odmah !

Zaštitimo ovo carstvo šume, vode i tišine. Ne samo za FBiH nego i za Europu. Imamo neotuđivo pravo na to ili ... će u suprotnom oni koji ne misle tako imati pravo ! Zasad Treskavicu od nas štite samo Bog i strah od mina. Veliki je strah od Boga, ali od mina čini mi se i veći.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home