RAKITNICA - Bosnia And Herzegovina

Čovjek je porobljavajući prirodu zaboravio da mu je ona majka, a ne zla maćeha
None are more enslaved than those who falsely believe they are free ~ Goethe


Monday, August 30, 2010

Govna konačno isplivala na površinu !


Kao uzrok intenzivnog zagađenja Vrela Bosne (i ne samo tog vrela) fekalijama, glavni vodni inspektor utvrdio je da kanalizacija  još uvijek curi na dijelu kolektora od skakaonica do Radave na Igmanu.

Pitka voda je zagarantovano  ljudsko pravo iz povelje UN, a uništavanje prirodnog okoliša je krivično djelo iz KZ FBiH. Svugdje u demokratiji bi radi toga Premijer kantona Sarajevo ( inače po zanimanju arhitekta !!) već bio u zatvoru ili u ostavci. U ostavci da ne ometa da se pronađe ko je na Babinom dolu izgradio 20 hotela sa 3000 ležaja a nije ni feninga uložio u infrastrukturu, u prvom redu kanalizaciju, što je svugdje u svijetu prvi preduslov za dobivanje građevinske i upotrebne dozvole. Ako iste pomenuti hotelijeri uopće posjeduju. A bez toga ne zna se ko (se) puca i kome curi gdje ne treba.  

Uglavnom, kad fekalije sa Bjelašnice najzad procure do izvorišta Bačevo odakle se vodom snabdijeva cijeli kanton Sarajevo, radi opasnosti od dizenterije će izvorište odmah biti zatvoreno na duže vrijeme, a Sarajlije će se ponovo snabdijevati vodom iz cisterni i kanistera, baš kao za vrijeme proteklog rata. Sve je dakle isto kao nekad, samo što nadajmo se, neće biti granata.

Eto nema granata šta još hoćete više, je naime velik predizborni adut onih trenutno na vlasti, ako se neko slučajno bude upitao, a u šta to potrošismo tolike milijarde maraka u protekle 4 godine?. Da se fala bogu ima š čime začepiti usta zlobnicima. A čim se s božijom pomoću dobiju predstojeći izbori, stići će i novi kredit MMFa već pripremljen, pa će se opet imati šta potrošiti. Mašala, Mašala. E jebaćemo majku onima koji budu poslije pričali kao: nemamo šta da jedemo, dajte nam bar da se vode napijemo da ublažimo glad. Pa takva bezobrazna priča je flagrantno rušenje državnog uređenja FBiH !. Nezagađena priroda koja je generacijama NASLJEĐIVANA iz ruke u ruku je očigledno nestala. Kao i svijest o njenom daljnjem očuvanju. I tačka. Šta ti hoće ba i Ko sa time da se još bakće, čak i kad bi htio ?. Čista Glupost, isto kao sa pitanjem a ko će i kada vratiti tolike milijarde maraka kredita podignutih do sad u ime sviju nas. Zna se, mi nećemo, pogotovo ako ne daj bože izgubimo izbore. Mi govna, koja smo ih i podigli da bi sa njima  isplivali na površinu.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home