RAKITNICA - Bosnia And Herzegovina

Čovjek je porobljavajući prirodu zaboravio da mu je ona majka, a ne zla maćeha
None are more enslaved than those who falsely believe they are free ~ Goethe


Wednesday, December 01, 2010

Zimska idila na Ilidži i u SarajevuPodaci hidrometeorološkog zavoda FBiH na dan 30.10.2010.
Više je čestica crnog dima nego ozona. O azotnim oksidima od kojih se dobija astma , sumpornoj kiselini i ostalom da i ne govorimo. Vodite računa da je mjerna stanica Bjelave u najmanje zagađenom dijelu Sarajeva ! Znaju ljudi od struke gdje će najzdravije provesti cijeli svoj radni vijek. Jer, na Ilidži je ugljenih čestica u zraku nekoliko stotina puta više nego što je dozvoljeno.

Mjerenje zagađenja zraka Sarajevo-Bjelave
Sumpor dioksid
5
μg/m3
Azotni oksidi(NOx)
54
μg/m3
Azotni monoksid
16
μg/m3
Azotni dioksid (NO2)
29
μg/m3
Ozon (O3)
20
μg/m3
Lebdeće čestice
49
μg/m3
Crni dim
40
μg/m3
Jonizirajuće zračenje
0.10
μSv/h

Lista top 10 najvećih svjetskih zagađivača:
1.Brazil
2.SAD
3.Kina
4.Indonezija
5.Japan
6.Meksiko
7.Indija
8.Rusija
9.Australija
10.Peru


0 Comments:

Post a Comment

<< Home