RAKITNICA - Bosnia And Herzegovina

Čovjek je porobljavajući prirodu zaboravio da mu je ona majka, a ne zla maćeha
None are more enslaved than those who falsely believe they are free ~ Goethe


Tuesday, April 05, 2011

Rijeka Trešanica iz sliva Neretve sa jedinstvenom florom i faunom uništena


Vodoprivredni inspektor Hercegovačko-neretvanskog kantona Općinskom sudu za prekršaje iz Konjica podnio je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog lica P. N. Sarajevo, podružnica Konjic i odgovorne osobe J. B. iz Sarajeva.

Rakitnica: Otkad se to prekršajne prijave podnose pod inicijalima? Zar uništenje zdrave okoline nije krivično djelo? Eh samo u tom slučaju idu inicijali osumnjičenih u sredstvima javnog informiranja. Ovako izgleda kao da je u pitanju neko veoma ugledan, a pravosuđe prema njemu veoma merhametli. U stvari izgleda da je tajanstvena osoba iza inicijala neko iz Merhameta ili veoma blizak islamskoj vjerskoj zajednici. U tom slučaju je ovo nedjelo posebno sramno.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home