RAKITNICA - Bosnia And Herzegovina

Čovjek je porobljavajući prirodu zaboravio da mu je ona majka, a ne zla maćeha
None are more enslaved than those who falsely believe they are free ~ Goethe


Thursday, August 16, 2012

Godina 1957: U ovoj godini će se vjerovatno osnovati nacionalni park Prenj !

Iz izvještaja sadašnjeg Federalnog ministarstva kulture i sporta za godinu 1957 !

Rakitnica: Amerikanci kažu: noć pred zoru je najmračnija ! Sudeći po našem predhodnom učinku, ovo vjerovatno ostaje naš zadatak i u narednih 55 godina. Ako Neretva dotle ne bude cijela potpoljena branama a prenjske šume u cjelosti pokradene i /ili spaljene pa svaka zaštita bude bespredmetna! Prenj neosporno treba da bude nacionalni Park, ali ne samo FBiH nego i evropske unije, tolika je njegova vrijednost. Jer, Prenj je kralj hercegovačkih  planina, sa 11 vrhova na svojoj zlaćanoj kruni viših od magičnih 2000 metara.
Međunarodno priznati kralj hercegovačkih a bogami i bosanskih planina.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home