RAKITNICA - Bosnia And Herzegovina

Čovjek je porobljavajući prirodu zaboravio da mu je ona majka, a ne zla maćeha
None are more enslaved than those who falsely believe they are free ~ Goethe


Wednesday, August 24, 2011

Čovjeka je stvorilo ... kuhanje

Five percent of the day for eating instead of 50%.

Homo erectus, izumrli predak modernog čovjeka koji je živio prije 1,9 miliona godina, kuhao je hranu, otkriva novo istraživanje. 
According to the researchers, these anatomical changes can not simply be due to common evolutionary advances. 

Rakitnica: Kakve to veze ima sad sa čovjekom? Kuhanjem hrane se je smanjivala potreba za jakim čeljustima, sa manjim čeljustima manji su i mišići za njihovo mljevenje, a upražnjeni prostor lubanje se koristio za razvoj jednog organa koji će se pokazati najvažnijim za čovjeka: Mozgom. Pored toga, čovjek je dobio 50% svog vremena kojeg je koristio za ishranu tijela za aktivnosti istraživanja kojim je hranio mozak. U stvari da budemo precizni, 50% ljudske inteligencije čovjek nasljeđuje od roditelja a ostatak se samorealizuje interakcijom sa okolinom. Imamo dakle zamjenu teza: 50% vremana za žvakanje za maksimalno moguće samostvaranje inteligencije, koje nije genetski uslovljeno. Šokantno, zar ne? TO je doprinijelo naglom rastu broja preživjelih inteligentnih ljudi koji su bili socijalno organizovani na višem stupnju.
Dajte kravi identičan izbor: neki intelektualni zadatak i stog trave pa ćete vidjeti šta će od toga krava odabrati.

4 Comments:

At 4:25 PM, Anonymous Maja said...

ćao. blog ti je EXTRA. zanima me gdje se nalazi ovo mjesto na slici desno gdje je u vodi kamen nalik na ljudsku lobanju

 
At 6:58 PM, Anonymous Anonymous said...

Na rijeci RAkitnici pritoci Neretve, pored mosta 1km od ušća. Dolazi se od sela kašića, najbolje je u aprilu kada priroda izgleda vanzemaljski. Može io raftingom niz Neretvu pa onda uz desnu obalu Rakitnice.

 
At 1:48 AM, Anonymous Maja said...

Ma uvijek sam bila u nedoumici koja naša rijeka je najljepša- Rakitnica ili Neretva. Ne samo da su rijeke lijepe, nego i kanjoni kojima protiču.

 
At 6:20 PM, Anonymous Anonymous said...

U stvari, najljepša je ona rijeka na kojoj nikad niste bili. U ovom slučaju kanjon Grušće, pritoke Rakitnice. Kroz Grušću kanjonci silaze na Rakitnicu i Neretvu.

 

Post a Comment

<< Home